• Lorem ipsum

Aan het opslaan van vaccins in vaccinkoelkasten zijn richtlijnen verbonden. Deze kwaliteitseisen kunt u hieronder lezen. Er zijn ook een aantal voorzieningen die de kwaliteit van de opslag van vaccins verbeteren, maar waar geen verplichting aan verbonden is.
Verder vindt u een aantal praktische tips voor een goede opslag van vaccins.

 

Kwaliteitseisen opslag vaccins / medicijnen:

 • Opslag tussen de 2°C en 8°C
 • Geen levensmiddelen opslaan in de koelkast waarin vaccins en geneesmiddelen worden opgeslagen
 • Koelkast of ruimte waarin de koelkast staat is afsluitbaar
 • De koelkast bevat geen vriescompartiment
 • De koelkast heeft geen opslagvakken in de deur
 • Een gekalibreerde temperatuurlogger logt het temperatuurverloop in de koelkast
 • Deze logger wordt periodiek uitgelezen
 • De gebruikte thermometer/logger is gekalibreerd en wordt periodiek geherkalibreerd of vervangen door een andere gekalibreerde logger
 • De temperatuur-distributie (verdeling) binnen in de koelkast met gesloten deur is maximaal ± 2°C . De temperatuur dient echter te allen tijde tussen de 2°C en 8°C te zijn op alle punten in de koelkast
 • De medicijnkoelkast moet voldoen aan de DIN 58345

Er zijn nog een aantal andere voorzieningen die de kwaliteit van de opslag optimaliseren, maar waaraan geen verplichting verbonden is:

 • Bij een stroomonderbreking kan de koelkast bij een kamertemperatuur tot 30°C met gesloten deur de temperatuur minimaal een uur tussen de 2°C en 8°C houden.
 • Wanneer de gestelde temperatuurrange overschreden wordt, geeft de logger of koelkast een visueel en/of audioalarm en/of er wordt een SMS-bericht verstuurd.
 • De temperatuurinstelling van de koelkast kan met een interval van 0,5°C worden ingesteld.

Praktische tips:

 • Vermijd herhaaldelijk in en uit de medicijnkoelkast leggen van vaccins. Daarmee voorkomt u onduidelijkheid over hoe lang vaccins uit de medicijnkoelkast zijn geweest en onzekerheid over de kwaliteit van vaccins. Frequent openen van de medicijnkoelkast is bovendien niet goed voor de handhaving van een constante temperatuur.
 • Zorg dat vaccins niet te lang buiten de medicijnkoelkast zijn. Haal tijdens vaccinatiespreekuren de uitgepakte vaccins in porties uit de koelkast.

 

Heeft u vragen over het gebruik van vaccinkoelkasten, temperatuurloggers of een ander product? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.