• Lorem ipsum

 

Wat is kalibratie eigenlijk? 

Bij Vonmarcken krijgen wij vaak de vraag wat is kalibratie nu eigenlijk precies? Waarom moet ik mijn temperatuur logger laten kalibreren?

Kalibreren is het vergelijken van het meetinstrument naar een (herleidbare) standaard. De vastgestelde afwijking wordt genoteerd op een certificaat. Hierdoor weet u exact wat de nauwkeurigheid is van uw meter.

Door uw meter te laten kalibreren krijgt u een certificaat met daarop vermeld de nauwkeurigheid van uw meting. Bij veel kwaliteitssystemen, bijvoorbeeld HACCP, is het gebruik van een gekalibreerde meter verplicht. Hierdoor zijn de meetwaarden die zijn verkregen met de meter altijd herleidbaar. Door ieder jaar uw meter te laten kalibreren kunt u tijdig ingrijpen indien de afwijking te groot wordt.

Temperatuur logger Justeren

Indien de bij kalibratie geconstateerde meetafwijking te groot is ten opzichte van de gestelde norm of fabrieksspecificatie, is justering van uw data logger of meetinstrument gewenst. Justeren omvat eigenlijk het 'afregelen' van het meetinstrument zodat de uitlezing weer binnen de vastgestelde normen of fabrieksspecificaties valt.

Kalibratie een overzichtelijk certificaat

Met dit certificaat kunt u uw aantonen dat u over een betrouwbaar temperatuur logger beschikt. Onze kalibratie certificaten zijn standaard voor zien van:

  1. Een omschrijving (merk/type) en identificatie (bijv. serie nr.) van het gekalibreerde instrument.
  2. De datum waarop de kalibratiewerkzaamheden zijn verricht.
  3. De standaard referentie die gebruikt is (het kalibratiemiddel met vermelding van merk en type nr., serie nr., kalibratiedatum).
  4. De meetwaarden die bij de kalibratie zijn geconstateerd, voor en na een eventuele justering.
  5. De omstandigheden rond de kalibratie
  6. Een identificatie van de persoon die het certificaat opsteld en als zodanig verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie.
  7. De datum waarop wij u adviseren het meetinstrument of de data logger opnieuw voor kalibratie aan te bieden; de zgn. her kalibratie datum.