• Lorem ipsum

Medicatie verliest werking door temperatuurwisselingen.

24 Sep 2021
door Vonmarcken

EISEN VAN TEMPERATUURREGISTRATIE

Vanuit het RIVM worden er verschillende eisen gesteld aan de opslag van vaccins in medicijnkoelkasten, en aan de temperatuurregistratie. Zij geven de voorkeur aan een systeem dat ‘de temperatuurgegevens geautomatiseerd verzamelt en opslaat’. Verder moet de temperatuurlogger ‘gekalibreerd zijn en periodiek opnieuw gekalibreerd worden.‘

Ook de SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) stelt kwaliteitseisen aan de temperatuurmonitoring in een medicatiekoelkast. Die gelden voornamelijk voor de opslag van pneumokokkenvaccins, griepvaccins en Covid-19 vaccinaties. Hier zijn de volgende regels van toepassing:

‘Een gekalibreerde temperatuurlogger logt het temperatuurverloop in de koelkast.’

‘De gebruikte thermometer/logger is gekalibreerd en wordt periodiek geherkalibreerd, of vervangen door een andere gekalibreerde logger’.

GEAUTOMATISEERDE TEMPERATUURREGISTRATIE

Met een wifi-datalogger kunt u voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen. Dit instrument zorgt ervoor dat de temperatuur voortdurend gemonitord wordt. Maar ook op elk moment kan worden afgelezen in een online cloudomgeving.

Daarnaast is het mogelijk dat deze logger een alarm verstuurt, bij overschrijding van de ingestelde temperatuurgrenzen. Eventueel kan dat via een doormeldcentrale. Maar ook gewoon per e-mail, SMS of Whatsapp. U weet dus altijd zeker dat uw gekoelde medicatie en vaccins op de juiste temperatuur zijn opgeslagen.

VOORDELEN

Het registreren van de temperatuur in een medicijnkoelkast met een geautomatiseerde temperatuurlogger, biedt diverse voordelen.

Zo is het niet meer nodig om de temperatuur handmatig op te schrijven. U heeft immers voortdurend inzicht, via de online cloudomgeving.

Verder kunt u altijd en overal alarmen ontvangen. Niet alleen wanneer de temperaturen te veel afwijken. Maar ook bij andere calamiteiten, zoals bijvoorbeeld stroomuitval.

Dankzij zo’n alarm kunt u door tijdige actie erger voorkomen. Bijvoorbeeld het moeten weggooien van medicatie.

Een wifi-datalogger zorgt dus voor zekerheid dat medicatie de juiste werking behoudt. Het gaat tenslotte om úw cliënten.

De geautomatiseerde rapportage geeft u de keuze om wekelijks, maandelijks of jaarlijks een rapport van alle temperatuurmetingen in uw mailbox te krijgen. Daarmee beschikt u altijd over documentatie om te overhandigen bij accreditatie.